تبلیغات
عاشقانه - مطالب هفته سوم اسفند 1392
تاریخ : پنجشنبه 1392/12/15 | 23:58 | نویسنده : slover

مردی نزد روانپزشکی رفت و از غم بزرگی که در دلش داشت برای دکتر تعریف کرد.دکتر گفت:به فلان سیرک برو آنجا دلقکی است که چنان تو را میخنداند تا غم هایت را فراموش کنی.مرد لبخندی زدوگفت:من همان دلقکم...

 
تاریخ : پنجشنبه 1392/12/15 | 23:56 | نویسنده : slover

سیـــگار میکشـــم

یعـــنی هنوز حـــس میکنـــم که باز

راهیــست ســوی تو ...

از پشــت ویرانه هـــای تخیل ، از پشـــت قصه ها ...

از دوردســـت نگاه کودکان ، وقتــــی که می دوند ،

سوی شکـــوه و طراوت یک لحــــظه زندگی ...