تبلیغات
عاشقانه - مطالب هفته سوم بهمن 1392
تاریخ : دوشنبه 1392/11/21 | 15:55 | نویسنده : slover

عــــــــــــــــــــــــــاقبت مـــــــــــــــــــــن

 

شـــــــــــــــــد ســــــــــــرنوشت جـــــــــــــــــــــــــناغ...

 

هـــــــــــــــــــــــمه، سر شـــــــــــــــــــــکستنم شــــــــــرط بسته اند...
تاریخ : دوشنبه 1392/11/21 | 15:55 | نویسنده : slover

احـــــــــــــــــــــــــوال ســـــــــــــــــــگی این روزهای من

 

 

نتیجه ی گــــــــــــــــــــــــربه صفتی بـــــــــــــــــــــــــــــــعضیاس.....

 

 
تاریخ : دوشنبه 1392/11/21 | 15:54 | نویسنده : slover

 

مـن صـبـورم اما بـے دلـیـل از قـفـس کـهـنـہ ی شـب مـیـتـرسـم بـے دلـیـل از هـمـہ ی تـیـرگـے تـلـخ غـروب و چـراغـے کـہ تـو را از شـب مـتـروک دلـم دور کـنـد مـیـتـرسـمــ