تبلیغات
عاشقانه - علم بهتراست یاثروت؟
تاریخ : سه شنبه 1392/06/19 | 10:06 | نویسنده : slover

علم بهتر است یا ثروت؟

معلم کودک راصدا زد و خواست انشای خود را که درباره ی

علم بهتر است یاثروت؟ بخواند

کودک باصدای لرزان گفت: ننوشته ام

معلم با خط کش به کف دست او زد و کودک با صدای ضعیف زیر لب گفت


آری ثروت بهتر است چون اگر پول داشتیم دفتری میخریدم وانشایم را مینوشتم