تبلیغات
عاشقانه - فریاد...
تاریخ : پنجشنبه 1392/04/20 | 09:47 | نویسنده : slover

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comمن هر روز و هر لحضه نگرانت می شوم که چه میکنی!؟بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comپنجره ی اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم تنهاییت برای منبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comغصه هاییت برای من همه بغضها واشکهاییت برای منبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبخند برایم بخند آنقدر بلند تا من هم بشنوم صدای خنده هایت رابهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comصدای همیشه خوب بودنت را دلم برایت تنگ شده دوست دارمبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com