تبلیغات
عاشقانه - سخن باربارا
تاریخ : شنبه 1392/10/28 | 15:57 | نویسنده : slover

این همان عشق است که شما را در طی طریق به سوی خودکاوی و خود شناسی یک دم تنها نمی 

گذارد ، آن هم هنگامی که نمی دانید به کدامین سو روانید و در پی کدامین گم گشته اید .

 باربارا دی آنجلیس