تبلیغات
عاشقانه - دلتنگم
تاریخ : دوشنبه 1392/07/22 | 13:53 | نویسنده : slover

دلتنگم!!

بــرای کسـی کـه مدتهـاســت ....

بــی آن کـه باشــد .......

هــر لحـظــه ....

زنــدگــی اش کـــرده ام !

بــدهــکاری بــه مــن....

بــه تــمام "دوســتت دارم" هــایــی که گــفتم ,

و تــو نــشنــیده گــرفتــی ...