تبلیغات
عاشقانه - به دنبال
تاریخ : چهارشنبه 1392/07/17 | 16:24 | نویسنده : slover

به دنبال باغی هستم سبز رنگ

درختانش به بلندای شعور
میانش حوضی به شکل عاطفه
حصارش اتصالی از دست من و تو

فرش سبزش ، سفرهٴ باز دلم
بذر محبت آنجا حتما" رایگان گُل می دهد
من آنگاه می نشینم لب جوئی که در آن عشق جاریست
می توان گفت :
شاید شعری بسرایم زیبا !
بوی خوبی بدهد هر بیتش